Til forsiden
Udskriv siden


Thaning, Niels Frederik Vilhelm Lyngbye

(5.6.1837 - 18.11.1917) var født i Hunseby Præstegaard på Lolland som søn af sognepræst, konsistorialråd Vilhelm Thaning og Mette Kathrine Lyngbye. – Gik i Nykjøbing Kathedralskole og 1852-54 på Herlufsholm, hvor han mødte sin senere kompagnon L.C. Appel. Udlært hos H. Hagerup, København og medhjælper samme sted indtil 1.1.1864. Deltog i felttoget mod Preusserne 1864, først som menig ved 1. Regiment og efter våbenhvilen som skriver ved Nørrejydske Armékorps og 4. Division. Efter krigen medhjælper hos C.C. Lose, hvorefter han etablerede boghandel i Pilestræde i København sammen med L.C. Appel. – Drev foruden boghandel også forlagsvirksomhed, udgav især mange børnebøger. – Gift 18.5.1870 med Julie Augusta Schleisner (f. 11.1.1850 i København) datter af klædefabrikant og farver Christian Andreas Schleisner og Ane Henriette Bjørneboe. (Dolleris III).


Forretninger