Til forsiden
Udskriv siden


Jespersen, Edvard Julius Marie

(27.1.1831 - 12.6.1904) var fra Holbækegnen, søn af ejer af Grønbjerggaard, justitsråd, cand.theol. Niels Fr. Jespersen, og Marie f. Jespersen. Uddannet polytekniker, arbejdede som landmåler og var revisor i Matrikelkontoret under Indenrigsministeriet, men gik i sin fritid i boghandlerlære hos F.H. Eibe, København. Etablerede 16.6.1856 boghandel i Husum i Slesvig- Holsten, men gik i okt. 1858 i kompagniskab med N.A. Sundby (d. 25.3.1870), Flensborg, firma Sundby & Jespersen, (etabl. 1851) i Flensborg. Pga. krigen måtte Jespersen i 1864 forlade byen. Han overtog Otto Schwartz’ Sortiment i København, som han i 1874 ophævede, men lod indgå sammen med de to lithografiske institutter, Jul. Hoffensbergog Em. Bærentzen & Co. (v/Fr. C. Trap) i firmaet Hoffensberg, Jespersen & Trap. Var medejer heraf indtil 3.10.1878, hvor han overtog Thierrys Boghandel i Nakskov. Samtidig etablerede han forlaget E. Jespersen i København, som han fortsatte efter at hans søn, Einar Jespersen, havde overtaget boghandelen i Nakskov. – Gift 6.8.1856 med Henriette Klein (f. 6.8.1831) datter af byskriver i Stege, justitsråd Henrik Esaias Klein og Christiane Petrea Funder. – Af ægteparrets andre børn kan nævnes forlagsboghandler Halfdan Jespersen, der drev forlaget videre og var formand for Forlæggerforeningen, og rektor Ingrid Jespersen, Ingrid Jespersens Skole, København Ø. Og barnebarnet Iver Jespersen (f. 21.10.1904), der drev forlaget videre, samt oldebarnet Hans Jespersen (f. 23.6.1931), der bl.a. var underdirektør på Munksgaards Forlag og fra 1968 leder af Universitetsbogladen og FADL’s Forlag. (Dolleris I + evt. Bogmarkedet 21/22 1994 (interview med sønnesønnen, tidl. forlagsboghandler Iver Jespersen) + Dansk Biografisk Leksikon).


Forretninger

Foreninger