Til forsiden
Udskriv siden


Soldin, Salomon

(15.3.1774-27.11.1837) bror til Hartvig Soldin, deltog i forretningen som participant. Forfatter, oversætter og forlægger af tidsskrifter, bl.a. »Humoristen«, lærebøger og »Engelskdansk Dansk-engelsk Lexikon« i 4 bind (1807). – Gift med Hanne Ruben (16.1.1775 - 27.11.1837) født i Helsingør, datter af købmand Ephraim Magnus Ruben og Sara Moses. Efter Soldins død, testamenterede hans hustru 42.500 Rigsdaler til oprettelsen af Salomon Soldin og hustru Hanne Soldins Stiftelse. Formålet var: “En stiftelse, hvori værdige og uformuende fruentimmer af middel- og borgerstand, uden hensyn til trosbekendelse skulle nyde bolig for ringe betaling eller efter omstændighederne frit”. Stiftelsen blev i 1975 købt af den selvejende institution, Kunstnerkollegiet, der indrettede studenterboliger. (Dolleris I + kunstnerkollegiet.dk).


Forretninger