Til forsiden
Udskriv siden


Lybecker, Johan Ludvig

(30.3.1862 - 22.4.1923) søn af bogholder Carl Adolph Lybecker og Kirstine Marie Jessen. (Hans søster Mathilde Lybecker var mor til Ellis Lohse, Høst & Søns mangeårige prokurist og direktør). – Udlært i Høsts boghandel i Gothersgade, fortsatte som medhjælper til 1887, hvor han med 2.000 opsparede kr. overtog C.A. Topps Boghandel på Købmagergade. Men drømmen var et forlag, og boghandelsdelen solgte han 1890 fra og etablerede sammen med en kollega fra Høst, Einar Meyer, forlaget Lybecker & Meyer (muligvis i forbindelse med at de overtog Delbancos Forlag – se Lose & Delbanco). Meyer døde dog kort efter. Lybecker indgik nyt kompagniskab, idet han sammen med en anden kollega fra Høst, Einar Aage Hirschprung (10.4.1869 - 13.12.1909), 1893 overtog det gamle Schubotheske Forlag, som de to i fællesskab drev frem med stor dygtighed, med både danske og oversatte fag- og skønlitterære værker. De tilstræbte en udsøgt grafisk form af såvel de mindre publikationer som de store værker. Forlaget valgte de dog, som følge af Hirschprungs skrantende helbred, at sælge til Gyldendal 1.1.1909. – Lybecker måtte i moden alder atter begynde forfra. Han købte Andr. Schou’s og Th. Linds forlag og etablerede J.L. Lybeckers Forlag, som han drev med smag og forsigtighed og i 1920 solgte til Hagerups Forlag i hvis direktion han indtrådte. – »I dansk boghandels indre liv gjorde Lybecker en betydelig indsats«, skriver Ove Tryde i »Danske Boghandlerbiografier«. 1883 var han medstifter af BMF, og fra 1889 deltog han som medlem af Den danske Boghandlerforening i talrige udvalgsarbejder. Størst betydning for branchen fik han dog som redaktør af »Boghandlertidende« (forløberen for »Det danske Bogmarked«, i dag »Bogmarkedet«), et hverv han varetog i 27 år (1893-1920) med levende interesse for alle fagets anliggender. – I »Salmonsens Konversations Leksikon« har han skrevet artikler om boghandel og boghandlere og også i dagspressen mødte man ofte hans signatur. (Ove Tryde: »Danske Boghandlerbiografier« (1947) + Dolleris II + III + IV + J.L. Lybecker: »Erindringer fra mine læreår (1918), Henrik Koppel: »Spredte træk af Boghandelens historie« (1932), »Dansk Boghandlertidende, 26.4. og 3.5.1923).


Forretninger

Foreninger