Til forsiden
Udskriv siden


Schmidt , Peter Jakob

(9.1.1826-1.4.1897) født i Randers, søn af snedkermester Nikolai Schmidt og Benedicte Maria Feilberg. Bror til boghandler i Randers Niels Schmidt (1818-1889) og til Ane Marie Schmidt (f. 19.5.1823), der var medhjælper i hans forretning i København. Flere præster i morens familie, en fætter var universitetsbibliotekar, senere konferensråd Sophus Birket Smith. – Udlært hos sin farbror, boghandler og forlægger Johan Fr. Schmidt, Randers og hos sin bror Niels Schmidt, der overtog denne forretning. Medhjælper derefter hos Andr. Fred. Høst, København, Andreas Basse, Århus, igen hos sin bror Niels Schmidt i Randers. – Deltog i slaget ved Isted 25.7.1850 som underjæger ved 2. Forstærknings Jægerkorps. Åbnede boghandel i Ebeltoft okt. 1851, men solgte den allerede august 1852, hvor han etablerede sig i København. Han drev både boghandel, forlag og kommissionsvirksomhed, og kommissionsforretningen indgik 1894 sammen med flere andre i det nystartede DBK. – Udgav som forlægger bl.a. en række slægtstavler. – Gift29.10.1876 med Petrine Christine Elisabeth Hammershøi (2.7.1842 - 9.9.1915) datter af gårdejer Peter Hammershøi, Søgaard i Emdrup og Juliane Eleonora Tolstrup. Hun videreførte boghandelen efter sin mands død. (Dolleris III + IV).


Forretninger