Til forsiden
Udskriv siden


Schaltz, A.H.

(7.9.1790 - 19.4.1847) søn af thehandler Søren Schaltz i Vognmagergade og Dorothea Sophia Schmit. Fik borgerbrev som boghandler 1827 og godkendtes af forlæggerene ved Boghandlerforeningens (som var forlæggernes forening) stiftelse 1837, og han var den første. – Udnævntes til Krigsassessor. – Gift med Sidse Cathrine Clausen (1789-o.1859). Hun videreførte forretningen et par år efter sin mands død. (Dolleris I)


Forretninger