Til forsiden
Udskriv siden


Salmonsen, Isaac

(27.2.1846 - 10.7.1910) søn af fabrikant Heymann Salmonsen og Dina Jacobsen. Bror til Moritz Salmonsen, som var medstifter af Brødrene Salmonsen, men udtrådte kort efter. Og tidligt afdøde cand. polit. Carl Salmonsen (1839-87), medarbejder ved "Dansk Biografisk Leksikon" og forfatter til adskillige artikler i blade og tidsskrifter samt udgiver af "Den Nordiske Bogverden" (én årgang, 1877). – Isaac Salmonsen var lærling og medhjælper hos P.G. Philipsen 1861-71, hvorefter han etablerede boghandel og forlag. Især kendt for det store leksikon "Salmonsens Konversationsleksikon", hvis første udgave i 19 bind udkom 1893-1911 under redaktion af Chr. Blangstrup. Tilskyndelse til leksikonet kom bl.a. fra J.H. Schultz’ Bogtrykkeri, der ikke selv turde binde an med opgaven. Det var først tanken at udsende en dansk udgave af Meyers tyske Konversationsleksikon, men det endte med et helt nyt dansk-norsk leksikon. Isaac Salmonsen skrev også selv artikler til leksikonet. – Han døde ugift af tyfus 1910. (Dolleris III + IV + »Den Store Danske Encyklopædi« bind 16, hvor der også er en gengivelse af Nicolai Outzen Schmidts portrætbuste af Isaac Salmonsen).


Forretninger

Foreninger