Til forsiden
Udskriv siden


Rump, Gudmund Poul

(f.23.8.1871) født i Odense, søn af fabrikant Poul Heinrich Rump og Christine Jensine Lange. Begge forældres slægter skulle stamme fra Holland, men farfaren var indvandret fra Rusland (vistnok 1808). En farbror var landskabsmaleren, prof. Gotfred Rump, en anden fhv. justitsminister, amtmand Nicolai Rump. – Gudmund blev udlært hos Milo i Odense, hvor han fortsatte som medhjælper til 1.5.1894. Derefter Reventlow, Hjørring og Andr. Schou, København indtil overtagelsen af Bjørnbak & Davidsen. – Senere indtrådt i kommissionsfirmaet Johs. Koren og en kort overgang medejer af kunstforlaget Fr. Markvardt & Co. – Næstformand i Boghandlermedhjælperforeningen 1898-99. – Gift 26.10.1902 med Inger Catharina Hermann (f. 8.1.1877 i Fredericia) datter af snedkermester Matthias Hermann fra Grenoble i Frankrig, flygtet under forfølgelsen af Hugenotterne og medlem af den reformerte menighed i Fredericia. Moren var Anna Catharine Christensen. (Dolleris II).


Forretninger