Til forsiden
Udskriv siden


Rom, Niels Christian

(4.8.1839 - 26.4.1919) stammede fra Brøndbyøster ved København, hvor hans far, Herman Rom, var møllebygger. Moren hed Christiane Mathilde Møller. 18 år gammel, i 1857, tog han lærereksamen og var skolelærer i Føvling ved Horsens indtil 1.7.1875. Året efter etablerede han sin virksomhed i København. – Han var medstifter af og i en årrække formand for Danmarks Lærerforening og formand for Dansk Husflidsselskab, hvis stiftelse (1873) også især skyldtes ham. Husflid havde hans store interesse. Han var bl.a. medlem af Statens Komité for Uddannelse af Haandgjerningslærerinder og forfatter til det kulturhistoriske værk "Den danske Husflid" (København, 1871 og 1898) og "Haandgjerningsbog for Ungdommen" (13 oplag 1875-1919, også oversat til hollandsk, tysk og svensk). Udgav et sanghæfte, "24 Sange til Brug ved Husflidsfester" (21 oplag 1876- 1925). En del læse- og lærebøger samt landkort bærer N.C. Roms navn, foruden talrige artikler i tidsskrifter og blade. – Besøgte på rejser de fleste europæiske lande. Hædersbevisninger bl.a.: R. 1879, Justitsraad 1898, Officer af den græske Frelserorden 1905 og Dansk Husflidsselskabs Guldmedaille 1914. –I Minna Kragelunds bog "Det gode haandværk" er der gengivet et fotografi af N.C. Rom med denne billedtekst: "N.C. Rom (1839-1919) blev den drivende kraft i Dansk Husflidsselskab, der fra 1890 tog initiativ til udvikling inden for det tekstile område. N.C. Rom var den store organisator og forlægger, men han lagde også – som så mange andre af tidens store mænd – vægt på at få tid til at arbejde med husflid i sit eget værksted" (hvilket billedet viser). – N.C. Rom giftede sig 13.5.1860 med Ane Lovise Nicolaisen (f. 26.10.1835 i Græshave ved Nakskov) datter af sadelmagermester Rasmus Nicolaisen og Marie Hein. (Dolleris IV + Minna Kragelund: "Det gode haandværk", Hovedland, 2001).


Forretninger