Til forsiden
Udskriv siden


Reitzel, Carl Andreas

(4.10.1789 - 7.6.1853) søn af en indvandret tysk handskemager, Benjamin Reitzel, og Dorothea Weiss. 15 år gammel kom han i lære hos den da 26-årige, nyetablerede boghandler og forlægger Gerhard Bonnier, indvandret fra Frankrig via Tyskland. Bonniers boghandel lå på hjørnet af Købmagergade og Silkegade. Reitzel fortsatte som medhjælper der til 1819 og bestyrede ofte forretningen, når Bonnier var på rejse. – Etablerede egen boghandel i en alder af 30 og med en kapital på 100 rigsdaler. – C.A. Reitzel var 18.1.1837 medstifter af Boghandlerforeningen og formand for den i flere perioder (formandsperioderne var dengang opdelt i halvår), men meldte sig ud i 1848 pga. uoverensstemmelser. – Udnævntes til universitetsboghandler og kancelliråd og var forstander for den tyske Sankt Petri Kirke. – Gift 22.4.1821 med Cathrine Elisabeth Lundberg (26.11. 1791 - 22.5.1825) datter af felbereder Abraham Lundberg og Mariane Jensen. – Gift 2. gang 8.12. 1827 med Sophie Thostrup (1.1.1797 - 6.7.1869) datter af skrædder Jens Jensen Thostrup og Anna Dorothea Marthe Schnell. (Dolleris I).


Forretninger

Foreninger