Til forsiden
Udskriv siden


Barfoed, Olaf Ostenfeld

(f.16.5.1871) var ud af en gammel præsteslægt, der ifølge Dolleris har "leveret" over 100 præster til den danske kirke. Denne især i blanket- og papirsammenhæng kendte Olaf O. Barfod blev født på Frederiksberg som søn af dr. med. Hans Peter Gote Birkedal Barfod og Mine Ostenfeld. – Han blev udlært hos Karl Schønberg, hvis boghandel han overtog, men snart efter atter solgte. Han havde forinden, 30.8.1898, købt N.M. Kjærs Forlag af Skemaer, Blanketter og Protokoller. Samtidig løste han borgerbrev som grosserer, og grunden var lagt til en meget stor virksomhed med salg af papir og blanketter m.m. 12.4.1905 købte han F.V. Backhausens Forlag af Skemaer, Blanketter og Protokoller til Embedsbrug og 30.6.1905 overlod Kirke- og Undervisningsministeriet ham forhandlingen af blanketter trykt på statens papir. – Han fik også tid til at skrive artikler i blade og tidsskrifter og tog initiativ til bogudgivelser samt deltog i redaktionen af ugebladet Vor tid, udgivet af Udvalget til social Oplysnings Fremme. – Gift 20.10.1899 med Margit Bech (f. 24.4. 1878) datter af grosserer og medindehaver af det ansete færøske handelshus Jørgen Bech & Sønner, Peter Frederik Bech og Elisabeth Maria Rønneberg (fra en gammel norsk slægt fra Aalesund). (Dolleris III + IV).


Forretninger