Til forsiden
Udskriv siden


Schønberg, Karl Kristian Stefan Kaspar Aleksander Henrik

(3.8.1832-23.9.1908) søn af dr. med. etatsråd, første Hofmedicus Jørgen Johan Albrecht Schønberg og Franciska Viktoria Karoline Schøpf. Moren gift 2. gang med C.C.D. Liebenberg, der efter at have været kabinetssekretær for Frederik 7. døde som etatsråd og bankdirektør. – Efter skolegang på Borgerdydskolen og det v. Westenske Institut, Sorø Akademi og Langkjers Handelsakademi lærling og medhjælper hos Andr. Fred. Høst 1851-56. – Han var fra ung alder levende interesseret i både verdenslitteraturen og – især – i dansk og nordisk kultur og historie. Som 17-årig hørte han Grundtvig tale ved den grundlovgivende Rigsforsamling, og det gjorde et uudsletteligt indtryk. Som forlægger skulle han blive grundtvigianismens bannerfører. – Fik også tid til organisatorisk arbejde som decisor i Boghandlerforeningen og næstformand fra 1899 til 1904, hvor han blev æresmedlem. – Gift 5.5.1866 med Lovise Johanne Schiøtz (4.2.1837 - 16.10.1908) plejedatter af kommerceråd Svenné Langkjer og Kirstine Margrethe Møller. – "Den alvorlige, stille og uegennyttige Mand var afholdt som faa; naar hans tætte Skikkelse med det store Tænkerhoved og de lysende Øjne rejste sig for at tage Ordet, lyttede man." (O. Tryde). Dolleris skrev et digt til ham ved 25-års jubilæet "Til Karl Schønberg", et digt af Andr. D i "Højskolebladet" nr. 60 (1882). Referencelisten om Karl Schønberg hos Dolleris er meget omfattende. Det samme gælder Schønbergs far, der optræder i flere erindringsbøger. – Karl Schønberg udnævntes 12.4.1898 til R. (Dolleris I + III).


Forretninger