Til forsiden
Udskriv siden


Philipson, Ernst

(f.28.12.1894) var søn af overretssagfører Emil Frank Philipson og Cecilie Behrens. Student 1912, uddannet ved shipping, oversøisk befragter hos Holm & Wonsild, videreuddannelse et år i England. – Etablerede 1922 boghandel i Bredgade (ophør 1924) og indtrådte 1.10.1924 som associé i August Bangs boghandel, Vesterbrogade 60, som 1924 var blevet overtaget af Ejvind Christensen (f. 1896). Forretningen på Vesterbro blev overtaget af Knud Rasmussen (f.1896) i maj 1932. – Fra 1940 slettedes Philipson af listen over samhandelsberettigede boghandlere. – Gift 30.6.1931 med Grete Osterhammel (f. 1.5.1911) datter af grosserer Carl Wilhelm Osterhammel. (VM).


Forretninger