Til forsiden
Udskriv siden


Pauli, Daniel

(23.5.1640 - 14.11.1684) søn af lægen og botanikeren Simon Paulli (1603-80) og hans første hustru, Elisabeth Fabricius, der var datter af Christian IV’s livlæge Jacob Fabricius. Det var Simon Paulli, der forfattede det første »Flora Danica«, trykt og udgivet 1648 af Melchior Martzan. – Daniel Paulli menes at være født i Rostock, men vokset op i København. 1664 var han ansat ved en Boghandel i Nürnberg, men kaldtes hjem af boghandlerenkerne Moltke for at bestyre Københavns største boghandel, men pga. enkernes stridigheder om den store arv, gik handelen i stå, og Paulli besluttede at begynde for sig selv. Han købte to ejendomme på hjørnet af Skindergade og Nørrgade, altså nær Fru Kirke, søgte og fik bestalling som Kgl. Majestæts Bogfører og fik senere også privilegium som avisudgiver. Han står som grundlægger af en dansk dagspresse. – 1667-77 var Daniel Paulli auktionsdirektør i København. – Aug. 1667 giftede han sig med Margaretha Würger (28.10.1644 - 10.5.1732), født i Lübeck, datter af kgl. resident i Lübeck, rådmand Henrik Würger (d. 1694) og Margaretha Wibkens (el. Wibbeking). Hun fortsatte boghandelen efter sin mands død og ind til sønnen Hieronymus Christian Paulli o. 1700 kunne overtage den. Hun giftede sig igen, med forlægger og bogtrykker Johan Jost Erythropilus. (Bibliotekar R. Paulli, i Dansk Biografisk Leksikon + Dolleris 2).


Forretninger