Til forsiden
Udskriv siden


Mackeprang, Christian Ditlev

(f.3.1.1863) født i Holeby på Lolland, søn af landmand Georg Julius Mackeprang og Marie Augusta Wolf. Hans farbror var boghandler M. Chr. Mackeprang, Nykøbing F, hvor han kom i lære (hos efterfølgeren Chr. F. Pontoppidan). Medhjælper hos Nordentoft i Thisted og V.F. Levison, København. Efter det korte intermezzo som boghandler på Christianshavn blev han medhjælper hos N. Olaf Møller, William L. Wulf og C. Ferslew & Co., alle København. 1.10.1892 etablerede han Chr. Mackeprangs Forlag og overtog 1.2.1893 to andre forlag: Wm. L. Wulfs og Nyt Dansk Forlagskonsortiums Forlag. – Gift 28.9.1892 med Anna Sophie Nielsen (f. 21.1.1869) datter af sadelmager ved Postvæsenet Niels Nielsen og Bertha Sophie Olsen. (Dolleris).


Forretninger