Til forsiden
Udskriv siden


Lynge, Herman Henrik Julius

(f.13.11.1822) var søn af bogbindermester Henrik Berndt Lynge og Sidsel Christine Poulsen. Kom efter konfirmationen i lære hos C.T. Sæbye, hvis forretning han overtog. – Han oparbejdede et antikvarlager på ca. 300.000 bind og tilvejebragte "en ypperlig Samling af Alt, hvad der paa Literaturens Omraader staar i Forbindelse med Holberg". Bidragyder til mange historiske, litterære, kunsthistoriske og numismatiske bøger og afhandlinger og medlem af de fleste danske litterære og mange videnskabelige selskaber. – 1861 hædret med den svenske fortjenstmedaille i guld, 1870 R. af Vasaordenen. 1878 den danske fortjenstmedaille i guld og 20.12.1892 udnævnt til kancelliraad. – Gift 18. 6.1859 med Wilhelmine Andersen (16.3.1827 - 11.8.1891) datter af bogbindermester Johannes Chr. Andersen og Sophie Kridt. (Dolleris I).


Forretninger