Til forsiden
Udskriv siden


Borgen, Baldur Harald Valdemar

(10.4.1850 - 11.4.1934) var søn af herredsfoged i Viborg, konferensraad Bertel Holm Borgen og Nanna Signe Alvilde Tolderlund. En farbror var rektor ved Metropolitanskolen, etatsraad Bonaparte Borgen, en anden kulturminister og skoledirektør, etatsraad V.A. Borgen. – Baldur Borgen blev udlært hos Magnus A. Schultz, Aalborg og var medhjælper hos Jacob Lund. – Beklædte en række tillidsposter, var bl.a. formand for Boghandlermedhjælper-Biblioteket 1874-86, næstformand i Boghandlerforeningen 1907-10 og direktør for De danske Boghandleres Hjælpekasse 1919-29. – Gift 10.3.1893 med Emilie Henriette Theodora Wroblewski (6.6.1861 - 5.6.1936), datter af boghandler Otto B. Wroblewski, København, og Bertha Elisabeth Hald. – Baldur Borgen var i 1883 med til at stifte BMF og samme år var han i en kort periode foreningens anden formand. (Dolleris II + Dansk Bogh.t. 20.4.1934).


Forretninger

Foreninger