Til forsiden
Udskriv siden


Borchorst, Carl Ferdinand

(f.16.6.1847) født i København, søn af kunstdrejer Gabriel Borchorst og Sophie Magdalene Larsen. Lærling hos C.C. Lose & Delbanco i 5 år 1862-67 efterfulgt af nogle år i udlandet, hvor han arbejdede i Carl J. Satows Hofboghandel i Prag, hos C. Tendler & Co. i Wien og i Robert Seitz - Musikhandel i Leipzig. Derefter tilbage til C.C. Lose & Delbanco, som han overtog i 1871 og drev i mange år. – Gift 24.10. 1872 med Marie Jeanette Christine Høst (f. 4.11.1845 i Kbhvn.) datter af etatsraad Andreas Frederik Høst og Hansine Muusfeldt.


Forretninger