Til forsiden
Udskriv siden


Walbom, Hannibal Sophus Johannes

(16.10.1846 - 31.12.1914) søn af skomagermester Johannes Hansen Walbom og Henriette Elisabeth Feder. Udlært hos Vilhelm Prior og Otto Schwartz, København og medhjælper i Barth & Jensens Papirhandel i København 1866-74. – Bestyrelsesmedlem og senere revisor i Dansk Papirhandlerforening. 24.7.1905 tildelt Medaille for Druknedes Redning. – Gift 25.11.1875 med Agnes Ulrikke Larsen (f. 3.5.1847 i Helsingør) datter af oversergent Hans O. Larsen og Severine Petrine Lardue Wandborg. – Sønnen Aage Walbom (f. 11.8.1876) var først sømand, men blev boghandleruddannet hos Erh. Flensborg, Roskilde og var medhjælper i farens forretning. (Dolleris III + IV).


Forretninger