Til forsiden
Udskriv siden


Klein, Heinrich Carl

(28.12.1811 - 13.8.1890) søn af bagermester Louis Klein og Cathrine Magdalene Müller, bror til bogtrykker Louis Klein. Skolegang i Christiansfeld, lærling og medhjælper hos C.A. Reitzel 1828-34. Efter at han måtte lukke sin forretning var han ansat hos Andr. Fred. Høst frem til 1.4.1852, hvor han blev kancellist under Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig, 1859 kancellisekretær; efter tabet af Slesvig 1864 fik han sin afsked med pension. Herefter informator og tysk tolk. Bestyrede i 4 år Wilhelm Hansens musikalske lejebibliotek og fik 1.3.1885 arbejde i Rigsarkivet under den kendte historiker og rigsarkivar A.D. Jørgensen, en stilling han bevarede til sin død. – Gift 1. gang 8.9.1838 i Sankt Petri Kirke med Thekla Herminia Tusnelda Kochen (1814-48) født i Wilster i Holsten, datter af superintendent, Dr. Albrecht H.M. Kochen og Anna Wilhelmina Dannemann. – Gift 2. gang med Ida Hanne Eleonora Bang (1829 -1896) datter af hofbundtmager Jørgen Daniel Bang og Nathalie Trolle. (Dolleris I).


Forretninger

Foreninger