Til forsiden
Udskriv siden


Kittendorff , A.Th.

(19.10.1821 - 8.3.1868) var søn af vævermester Johan Adolf Frederik Kittendorff og Anna Amalie Elisabeth Kuhn. Stod fire år i lære som xylograf hos A.C.F. Flinch, udstillede egne træsnit 1840, blev elev på Modelskolen 1846 og uddannede sig videre i Berlin og Leipzig 1848-49. Åbnede forretning sammen med J.P. Aagaard.  – Gift 1853 med Emilie Kretzschmer (1827-1902), datter af grosserer, hørkræmmer Peter Chr. Kretzschmer og Susanne Nicoline Goldberg. – Han var bror til lithograf Johan Adolf Kittendorff, der etablerede firmaet J.V. Tegner & Kittendorffs lith. Inst. og bl.a. udgav "Billeder efter danske Malere". (Dolleris I).


Forretninger