Til forsiden
Udskriv siden


Høst, Johannes Nicolai

(1780-1854) søn af den historiske forfatter, etatsråd Georg Hjersing Høst (1734-94) og Birghite Henrikke Kragh (1754-1831), bror til forfatteren Jens Kragh Høst og selv en mand med mange talenter. – Student i Roskilde 1797, cand. jur. 1802 og underretsprokurator for Sjællands Stift 1805. Blev året efter bogtrykker i Maribo. Studerede derefter i en kort periode medicin og blev ansat som kirurg ved Felthospitalet i Frederiksborg. Fik i 1808 privilegium som bogtrykker i København, men benyttede næsten kun privilegiet til at trykke egne skrifter. 27.4.1813 blev han overretsprokurator, men nedlagde embedet i 1829. Derefter etablerede han sig som forlagsboghandler og fungerede som sådan til sin død. Han udgav både aviser, tidsskrifter, forskellige afhandlinger, historiske værker, komedier, digte, ordbøger m.m. og oversatte selv romaner og fortællinger. Forfattede desuden en række juridiske bøger, bl.a. "Fuldstændig dansk Husret for Hvermand", der kom i 4 oplag. – Gift 1806 med Marie Christine Bruun (døbt 6.4.1788 på Christianshavn, død 30.10.1862) datter af smedemester Christian Bruun og Kirstine Thomasdatter. Far til den bekendte forlagsboghandler Andr. Fred. Høst og til Th. Allvild Høst (Dolleris der bl.a. henviser til brorens erindringer: J.K. Høst: "Erindringer").


Forretninger