Til forsiden
Udskriv siden


Bonnesen, Rasmus Thorvald Hugo

(19.11.1838 - 21.2.1906) født på Christianshavn som søn af skibsbygger Mads Gunner Bonnesen. Kom 5.4.1853 i lære hos Andr. Fred. Høst, hvor han blev i 51 år. Var i mange år sekretær i De danske Boghandleres Hjælpekasse og i 32 år medlem af centralbestyrelsen for De samlede kjøbenhavnske Sangforeninger af 1859. Han var desuden medstifter af Boghandler-Medhjælper-Foreningen. – Blev 1867 antaget som samhandelsberettiget boghandler, men gjorde ikke brug af denne mulighed. – 15.5.1893 fik han Fortjenstmedalien i sølv og 25.4.1903 udnævntes han til Kancelliraad. Hans 50-års-jubilæum fejredes ved en fest på den kgl. Skydebane. Gik pga. sygdom på pension i 1904 og døde to år efter. (Portrætfoto hos Atelier "Moderne") – Gift 28.10. 1870 med Thora Caroline Alvilda Nielsen (f. 27.5.1841 i København.) datter af Christen Fauerholt Nielsen og Anna Caroline Møller. – Datteren Ellen Bonnesen (f. 20.2.1876) blev modellør på den kgl. Porcelænsfabrik. (Dolleris I).


Forretninger