Til forsiden
Udskriv siden


Høst, Andreas Frederik

(20.3.1811-8.4.1897) etatsråd, boghandler i København, en af de ni boghandlere, der 18.1.1837 var med til at stifte Den Danske Boghandlerforening (senere kendt som Den danske Forlæggerforening). – Høst var søn af forfatter, overretsprokurator og forlagsboghandler Johannes Nicolai Høst og Marie Christine Bruun. Hans farfar, etatsråd Georg Høst, var generalkonsul i Marokko og Fez og udgav værker om de lande illustreret med kobberstik. Andre familiemedlemmer udsendte juridiske, historiske eller linquistiske skrifter. – Andr. Fred Høst selv blev udlært og var medhjælper hos boghandler Chr. Steen i København fra 1826 til egen etablering 1836. Tog desuden officerseksamen og blev premierløjtnant i Borgervæbningen. – Skønt han selv havde været med til at stifte Boghandlerforeningen stod han uden for foreningen 1850-55, men indtrådte på opfordring igen og var formand i 30 år, 1855-67 og 1870-87, og beklædte andre tillidsposter, også på nordisk plan. – Han interesserede sig meget for børnebøger og oversatte allerede som 12-årig, for boghandler Becken, Pugatschew: Den frygtelige Rebel og siden flere andre børnebøger, ligesom han udgav et ugeskrift for børn, Miniaturebibliotek for Morskabslæsning. – 1852 blev han kancelliråd og 1890 etatsråd, hædredes med Ridderkorset og Vasaordenen og var æresmedlem af Boghandlerforeningen. Rejste meget – i Finland, Rusland, Tyrkiet, Afrika og Europa, men især Italien. – Gift 8.10.1839 med Sidse Hansine Muusfeldt (1821-15.10.1850) datter af løjtnant Peter Chr. Muusfeldt (ejer af gæstgivergård på Vesterbro) og Marie Sommersted. Moderen gift 2. gang med dr. med. F.C. Hangsted. (Dolleris II + Dansk Biografisk Leksikon).


Forretninger

Foreninger