Til forsiden
Udskriv siden


Haase, Niels Jørgen

5.4.1926-10.9.2007) blev efter studentereksamen fra Øregård Gymnasium i 1944 udlær i Hempelske Boghandel i Odense 1944-47 og gik på Provinsboghandlerfagskolen. Han fortsatte som 1. medhjælper hos Hempel 1947-48. Så fulgte militærtjenesten i 1949, hvor han sluttede som secondløjtnant. 1950 blev han ansat hos P. Haase og Søn, International Boghandel og Forlag, 1951 forlagssekretær og studieophold i England, 1952 prokurist, 1955 medindehaver sammen med sin bror Poul Haase. Men det kom til et brud mellem de to brødre, og Poul Haase forlod firmaet 1959, hvor Niels Jørgen Haase blev eneindehaver. – Han videreførte og udbyggede forlaget, både som alment forlag og som skolebogsforlag. 1963 kom han ind i Forlæggerforeningens bestyrelse, næstformand og 1979-84 formand. Sad i denne periode også i en række internationale råd og bestyrelser. – Af andre tillidshverv kan nævnes: Forretningsfører for Bibelselskabet 1957-84, bestyrelsesmedlem i DANBIF (Danske Boghandleres Importørforening) og næstformand for den danske afdeling af IBBY, medlem af Grosserer Societetets repræsentantskab 1970-75 A.V. Media A/S og Kristeligt Dagblads repræsentantskab. – Gift 1. gang 21.6.1952 med Juliane Marie Michelsen (f. 21.6.1934) datter af underdirektør Joen Marius Michelsen og Edith Lea Rabek Jensen. Ægteskabet opløst 1966. – Gift 2. gang 27.9.1975 med Aagot Clausen (f. 15.12.1945), datter af lærer Kaj Bjørn Clausen og Agnete Caroline Mathilde Ahlefelt Laurvig. Aagot Haase var leder af Haases boghandel 1982-90. Ægteskabet opløst. (Kraks Blå Bog m.m.).


Forretninger

Foreninger