Til forsiden
Udskriv siden


Haase, Poul

(5.12.1922-29.9.2014) blev efter realeksamen fra Øregaards Gymnasium udlært i Emil Wienes Boghandel 1939 og var medhjælper hos Andr. Fred. Høst & Søn 1940. Gik på studenterkursus i Høng, men vendte tilbage til P. Haase & Søn 1943-44 og færdiggjorde sin uddannelse hos Johs. Barkholt i Kolding 1944-45 og på Provinsboghandlerfagskolen 1945. Igen Haase 1945-46 og derefter Sverige: Fritzes Hovbokhandel, Stockholm 1946, AB Sandbergs Bokhandel (Gunnar Josephson) 1946-49, forlaget Natur och Kultur (Hansson), Stockholm 1949-50 og hjemme igen fra 1950, prokurist fra 1952 og medejer sammen med sin bror fra 1956 til juli 1959, hvor det kom til brud mellem de to brødre og Niels Jørgen Haase beholdt hele den fædrene arv. 1960-69 var Poul Haase hos Thyholt på Nørrebrogade og efter et turbulent halvår hos Reumert i Hvidovre kom han til J.G. Madsen, Lyngby, hvor han var i 20 år, til 31.12.1988, hvor forretningen lukkede. De sidste 10 år af sin boghandlerkarriere var han i Biblioteksboghandelen på Kultorvet, hvor han sluttede som 76-årig 31.12.1998. – Poul Haase var også en tid forlægger. Da han kom hjem fra Sverige, foreslog Hansson, at han etablerede et Natur och Kultur. Dansk Forlag. Han udgav de første 6 bind af børnebogsantologien "Mit Skatkammer" og kontaktede Dr. Lieberkind, som han altid havde elsket at læse. Det førte til udgivelsen af "Lieberkinds dyrebog" 1-4 (1954-56). Lieberkind blev senere meget kendt gennem radio og det nye medie, fjernsynet. – Tillidshverv: Grete Haase fortæller: "Pouls hobby, hvis man kan kalde det det, var interessen for skolen, da vores ældste barn begyndte der i 1956. Han blev hurtigt opfordret til at blive medlem af forældrerådet, der blev til skolerådet, hvor han sad til 1978, de sidste mange år som formand. Han blev også valgt til skolekommissionen, hvor han vist sad i 8 år. Mens han var i løvstræde, blev han i 1955 opfordret af pastor Lange fra Frederiksberg Kirke til at stille op til menighedsrådet. Der blev han i 16 år indtil han syntes det blev for meget. Men efter 8 år ude og efter stadige opfordringer om at komme tilbage, fortsatte han til november 1996, hvor han var næsten 74. De sidste 12 år som formand." (Oplysninger fra Grete Haase, 2005: pga sygdom husker hendes mand ikke længere så godt).


Forretninger