Til forsiden
Udskriv siden


Lehman, Daniel

(16.3.1846 - 1910), søn af toldkasserer i Odense, etatsråd Johan Christian Julius Lehmann, R., og Erasmine Henriette Fog. Blev efter artium fra Odense Latinskole udlært hos Georg Christian Ursin og medhjælper i den Gyldendalske Boghandel, som han overtog i kompagniskab med Carl Stage. – Beklædte en række tillidsposter inden for branchen. – Gift 17.7.1878 med Ingeborg Katy Harries (f. 1849), datter af proprietær på Stavnsbjerggaard ved Horsens, N.A.T. Harries og Adeline Siegfriede Deichmann. Morfaren, ritmester Deichmann, Haderslev, var næstsøskendebarn til kancelliråd Jacob Deichmann, Gyldendal. (Dolleris).


Forretninger