Til forsiden
Udskriv siden


Algreen-Petersen., Carl Fr.

1. april 1926 blev den tidligere tyske Karl Usbek’s boghandel i hjørneejendommen på Torvet 1 Haderslev overtaget af den da 26-årige C.Fr. Algreen-Petersen. Fra det grundtvigske provstehjem på Djursland og højskoleophold i Askov med ture på begge sider af grænsen var hans interessen for grænselandet vokset frem. – C. Fr. Algreen Petersen (1900-84) var boghandleruddannet i Århus og havde været medhjælper i Ribe og i en familie tilknyttet boghandel i Rødby. Han og hans hustru Henny bosatte sig centralt i Haderslev og arbejdede ihærdigt med at udvikle boghandlen til en levedygtig og kulturelt givende forretning. For udefra kommende kunne dagliglivet i ”grænselandet” så kort tid efter Genforeningen i 1920 godt forekomme som lidt af en balancegang. Og økonomisk var det hårde tider, hvilket fortsatte ind i 30’erne, så kun med lidt familiehjælp og en sej og fast vilje foruden en god læsekreds lykkedes det ægteparret at skabe en god og trofast kundekreds.
Den spirende nazisme sydfra betød for Algreen-Petersen og hustru en kraftig tilknytning til D.U.G (Det unge grænseværn), og straks ved besættelsens start i 1940 tilkendegav A-P sin holdning ved den 10. april 1940 at sætte et foto af en gennemskudt dansk soldaterhjelm over et eksemplar af den tysk-danske ikke-angrebspagt i et af boghandelens udstillingsvinduer. Straks derefter begyndte han trykning og uddeling af materiale, som senere kunne komme ind under betegnelsen ”Illegale Blade”. Det fortsatte indtil hans arrestation 14. marts 1944. En kommunistisk bladgruppe i Kolding havde brugt boghandlen som pakkemodtager af illegalt materiale, der omgående blev afhentet, men Gestapo havde opdage det, og det var årsagen til boghandlerens arrestation, ikke trykningen af de illegale blade, som mærkelig nok ikke blev opdaget, hvilket må siges at have været heldigt. Arrestationen skete i sammenhæng med en større eftersøgning af mistænkte modstandsfolk i Haderslev og omegn. – Arrestationen af Algreen-Petersen betød fængselsophold i Stald-gården i Kolding (Gestapos hovedkvarter for Sydjylland), Vestre Fængsel, Horserød Lejren og sidst Frøslev lejren, i alt 11 måneder. Imens passede hans kone Henny boghandelen og familien. Frigivelsen fra Frøslev i februar 1945 skete uden varsel, men de 11 måneders internering havde kostet på helbredet både fysisk og psykisk, bl.a. havde boghandleren pådraget sig en kraftig sukkersyge, som dog først blev konstateret nogle år senere.
I 1954 valgte ægteparret at sælge boghandelen, som blev overtaget af Th. Ougaard fra Kolding, der forsatte på adressen i en del år og efterfulgtes af sin datter. (Lauritz Algreen-Petersen)


Forretninger