Til forsiden
Udskriv siden


Gyldendal , Søren Jensen

(12.4.1742 - 2.2.1802) var søn af skolelærer i Giver ved Løgstør Jens Mortensen (1710-71) og Maren Sørensdatter (1708-73). Faren tog navnet Gyldendal efter stedet, hvor de boede – egentlig Gyverdal. – Søren kom på latinskole i Aalborg og begyndte allerede her at købe og sælge bøger (antikvariske), som han fik fra København. Det fortsatte han med på Regensen i København, hvor han fik plads som teologistuderende. Men studierne opgav han snart til fordel for handlen med bøger, bl.a. forrettede han kommissioner ved bogauktioner, men fra 1770 menes hans forretninger at have "antaget fastere former" bl.a. ved at han overtog den Schønningske Bogforretning og desuden videreførte forlagsdelen af den Kanneworfske Boghandel. – 12.6.1772 giftede han sig med Maren Thomasdatter, enke efter en velhavende lærredshandler. Hun bragte ham kapital til at udvide forretningerne. – Efter denne sin første kones død giftede han sig igen, 1779, med Bolette Cathrine Kraft (1758-90), datter af professor Jens Kraft, Sorø. – Og efter Bolettes død i en alder af bare 32 giftede Gyldendal sig med hendes søster, Frederikke Kraft, enke efter præsten J.G. Halling. Frederikke videreførte forlaget efter Gyldendals død 1802. (Efter C. Nyrop: Den danske Boghandels Historie og samme i Bricka’s DBL).


Forretninger