Til forsiden
Udskriv siden


Brix, Harald Frederik Valdemar

(25.2.1841-28.5.1881) kom efter uregelmæssig skolegang i handelslære og arbejdede derefter som boghandlermedhjælper i forskellige københavnske boglader og var i en periode kontorist i krigsministeriet. I 1870 etablerede han bog- og musikhandel på Amagertorv, men allerede året efter gik han konkurs. Han nåede ikke at blive rabatberettiget. - Han deltog som frivillig i krigen i 1864. Efter sin konkurs i 1871 startede han sammen med sin fætter, Louis Pio og Poul Geleff Den internationale arbejderforening for Danmark (det senere Socialdemokraterne), hvor han blev sekretær og ansvarlig for udgivelsen af Socialisten, der først var ugeblad men som snart blev dagblad. 4.5.1872 blev han sammen med Pio og Geleff arresteret for at planlægge et arbejdermøde på Nørre Fælled. Han fik tre års fængsel. 1876 begyndte udgivelsen af det satiriske blad, Ravnen med Brix som redaktør. Bladets tone og dets udfald mod alt det bestående sendte igen Brix i fængsel for bl.a. majestætsfornærmelse. Da han kom ud igen, var Pio og Geleff rejst til USA og nye folk fra den spirende fagbevægelse havde taget over og kørte partiet i en demokratisk retning med ambitioner om at komme i Rigsdagen. Det skete med to medlemmer i 1884. Brix begyndte udgivelsen af et nyt satirisk tidsskrift, Brix's Ravn, der udkom med 9 numre inden han døde i 1881 - 40 år gammel. (denstoredanske.dk + Bogormen maj 1933).


Forretninger