Til forsiden
Udskriv siden


Dorscheus, Jens Peter Ludvig

(d.4.4.1851) blev ifølge Falk-Jensen og Hjorth-Nielsen: Candidati og examinati Juris mv., bind 1, 1954, side 334 juridisk kandidat 1846, overtog Chr. Krarups boghandel i Odense 1848, men måtte allerede året efter “opgive sit bo som fallit”. Blev 1850 udskrevet til husar, men døde på Kasernen i Jægersborg 1851. –  Ifølge Karl Schmidt: Meddelelser om Skuespil og Theaterforhold i Odense: i Anledning af Hundredaarsdagen for den første danske Komedies Opførelse paa Odense Theater den 18. November 1896. Odense (Hempelske Boghandel, 1896) side 130, var boghandler Dorscheus 18.12.1848 med i en velgørenhedsforestilling på Odense Teater. Boghandleren var kendt som i “Besiddelse af en temmelig usædvanlig Evne som Improvisator”. (Med tak til Niels Jensen).


Forretninger