Til forsiden
Udskriv siden


Smith, Jokum

(20.9.1920-23.11.1980) Søn af overlæge, dr.med. Jens Christian S. (1892–1950) og sygeplejerske Anna Zelma Bay (1891–1963). Efter Studentereksamen fra Østersøgades Gymnasium i 1938studerede han kort jura, men gik i 1941-44 i lære hos Vilh. Priors kgl. Hofboghandel og i Magasin du Nords Boghandel, en uddannelse som blev bestemmende for hans livsbane. 1944-45 tog han en stilling som volontør i Langkjærs bogtrykkeri, så han efter krigen stod bedre rustet end de fleste af sine jævnaldrende til den forlæggergerning han drømte om. 1945 blev han forlagssekretær i Det Schønbergske Forlag, blev fuldmægtig i 1946 og dets leder i 1948. Hans dygtighed skulle dog snart kalde ham til et langt mere krævende job. Fra 1954 indgik han sammen med Otto B. Lindhardt og Ole Wivel i et ledelsestriumvirat der skulle genrejse Gyldendal efter at Knud W. Jensen havde overtaget aktiemajoriteten. Han fik som hovedområde under sig forlagets bogtrykkeri og bogbinderi m.fl. Fra 1954 til 1960 havde han utvivlsomt sine lykkeligste arbejdsår, men han var rastløs og da stillingen som adm. direktør for A/S Dagbladet Politiken blev ledig modtog han en opfordring til at søge den og lod sig efter lang betænkningstid friste. Gta 1960 til 1965 residerede han på Rådhuspladsen. Fra 1966 til 1969 var han direktør på Aller Press A/S. I 1970 blev han direktør på Carit Andersens Forlag der var blevet købt af Bordings bogtrykkeri. Han ændrede navnet til Forlaget Forum. Han var leder af forlaget indtil sin død i 1980. Forlaget Forum blev købt af Gyldendal i 1975 hvorved S. vendte tilbage til den forlagskoncern som stod hans hjerte nærmest. - Jokum Smith var redaktør af BMF's blad, Bogormen 1946-47. 1956-68 var han medlem af bestyrelsen for Forening for boghåndværk og var formand 1971-75. Han indtrådte i Den danske forlæggerforenings bestyrelse 1972, blev næstformand 1973 og formand 1975–78 samtidig med at han var formand for Boghandlerrådet. I 1968 udgav han bogen Bogfremstilling. - Gift 1. gang 1945 med overlærer Elly Margrethe Ingvorsen (f. 3.11.1916). Ægteskabet opløst 1951. Gift 2. gang i 1957 med forlagsredaktør, fil.kand. Marianne Monica Agda Victoria von Sydow (f. 6.6.1916). Ægteskabet opløst 1977. Gift 3. gang i 1977 med Nanna Permin (f. 25.6.1942). (Dansk Biografisk Leksikon).


Forretninger

Foreninger