Til forsiden
Udskriv siden


Lindhardt, Otto Bendt

(23.9.1924-19.5.2019) blev født i København som søn af trafikkontrollør William Lindhardt (1880-1956) og Cecilie Holst (1887-1926). Efter studentereksamen fra Østre Borgerdyd kom han i lære hos boghandler K. Falkjær-Petersen i Holte, og efter udstået læretid blev han 1946 ansat i Arne Frost-Hansens nyetablerede boghandel på Nytorv. Tidligt fik L. stor interesse for forlagsvirksomhed og fik 1948 ansættelse på Thorkild Becks nystartede forlag – men samtidig søgte han legater for at videreuddanne sig i Amerika, og i ventetiden var han en ganske kort periode ansat på Nyt Nordisk Forlag. 1949 rejste han til USA hvor han opholdt sig til 1951, og disse læreår blev utvivlsomt af stor betydning for ham. I New York fik han ansættelse hos Doubleday og Simon & Schuster, og i Californien i Vormans boghandel i Pasadena. Han blev i Amerika helt fortrolig med det amerikanske bogklubsystem der navnlig havde hans interesse, og som var ukendt i Danmark, ligesom billigbogen og paperbacks netop i disse år var altdominerende på det amerikanske bogmarked. Han fulgte forelæsningsrækker om forlagsvirksomhed på New York University og sluttede venskab med unge forlagsfolk, der senere kom til at indtage betydelige stillinger på de amerikanske forlag, forbindelser som senere skulle få stor betydning for L. Ved hjemkomsten 1951 blev han den egentlige leder af det lille idealistiske forlag som Ole Wivel havde startet efter befrielsen, og skønt Wivel i disse år var knyttet til Askov højskole havde han et nært samarbejde med ham, og han sluttede venskab med kredsen omkring Heretica, bl.a. Frank Jæger, Thorkild Bjørnvig, Erik Aalbæk Jensen og Tage Skou-Hansen. Da Knud W. Jensen 1952 erhvervede aktiemajoriteten i Gyldendal der havde gennemlevet nogle urolige år satte han det som en betingelse at L. blev knyttet til Gyldendals Boghandel som underdirektør, og da forlagets hidtidige direktør Ingeborg Andersen året efter fratrådte som den egentlige leder overtog han direktionen sammen med vennerne Jokum Smith og Ole Wivel. I 1960 forlod Jokum Smith forlaget og i 1964 Ole Wivel. Otto B. Lindhardt blev administrerende direktør. Efter forlagets 200 års jubilæum i 1970 forlod han overraskende sin stilling. Grunden til dette lidt opsigtsvækkende skridt var at han ønskede at stå på egne ben og efterhånden følte at han som direktør i det stadig voksende forlag var kommet for langt væk fra det egentlige: bøgerne. Sammen med sin kone Helga Lindhardt (der fra 1980 drev eget forlag) og sin nære medarbejder på Gyldendal, Gert Ringhof, startede han 1971 Lindhardt & Ringhofs Forlag der allerede fra de første år sikrede sig en fremskudt plads blandt de øvrige forlag. Han var direktør frem til 1995 hvor forlaget blev solgt til Bonniers. - Fra 1947 til 1949 var han redaktør af Bogormen, fra 1959-71 sad han i Den danske forlæggerforenings bestyrelse, og fra 1959-69 virkede han som næstformand samt medlem af boghandlerrådet. Hans rolige og velgennemtænkte indlæg har utvivlsomt haft betydning for faget i gunstig retning. 1953-71 var han medlem af det nordiske forlæggerråd. 1995-96 var han medlem af bestyrelsen for Bonnier-forlagene A/S, for forlaget Centrum 1998-99 og fra 1999 for Borgens forlag. - Gift 1. gang med Helga Anna Wittgrefe (f. 21.2.1924). Ægteskabet opløst 1973. Gift 2. gang i 1981 med Rigmor Bente Rosenkrantz Arendrup, (f. 9.6.1924). - Udgav i 1911 på Gyldendal "Var det ikke nemmere at købe Gyldendal" - historier fra et forlæggerliv. (Dansk Biografisk Leksikon).


Forretninger

Foreninger