Til forsiden
Udskriv siden


Andersen, Ingeborg Annette Petrine

(29.11.1887-28.4.1960) forlagsdirektør. Født i Fredensborg, datter af købmand Niels Lauritz Andersen (1851-1928) og Karen Marie Hansen (1855-1905). Studentereksamen i 1908, blev Cand.mag.art fra Københavns Universitet i 1915, derefter ophold i Oxford og London 1915-16. Ernærede sig ved oversættelsesarbejde indtil hun i 1921 blev tilknyttet Gyldendal som konsulent. i 1933 blev hun chef for forlagets danske afdeling. Adskillige ældre forfattere der havde forladt forlaget, kom i hendes tid tilbage, mens andre efter eget ønske skiftede forlag og gik over til Gyldendal. Tilgangen af unge forfattere var stor og blev plejet med omhu samtidig med at skole- og lærebogsafdelingen blev udviklet. I 1936 blev hun udnævnt til underdirektør. Da Frederik Hegel trak sig tilbage i 1939 blev hun året efter enedirektør. Fasthed og mod prægede hendes optræden under besættelsen som førte til at hun til sidst måtte gå under jorden, men bevarede forbindelsen til forlaget. Som en af de første kvinder, blev hun i 1951 udnævnt til ridder af Dannebrog. Blandt forlagets mange medarbejdere var hun respekteret og afholdt, ligesom hun blev en populær skikkelse i boghandlerkredse. Ved sin fratræden i 1954 blev hun udnævnt til æresmedlem i Forfatterforeningen, en helt usædvanlig udmærkelse for en forlægger. - I 1954 medlem af Gyldendals bestyrelse. 1946-50 medlem af Hørsholm sogneråd for det Konservative Folkeparti og medlem af socialudvalget, biblioteksudvalget og skatteudvalget. (Dansk Biografisk Leksikon + Dansk kvindebiografisk leksikon).


Forretninger