Til forsiden
Udskriv siden


Nansen, Peter

(20.1.1861-31.7.1918) forfatter, journalist og forlægger, født i København som søn af kateket Ferdinand Peter Nicolai Nansen (1825-1899) og Johanne Henriette Bucheister (1826-1870). Hen blev i 1879 student fra Herlufsholm, 1880 cand.phil. Studerede først statsvidenskab men gik så over til journalistik, først ved Berlingske Tidende, men fra 1884 ved det nyoprettede Politiken. Sit boglige forfatterskab indledte Peter Nansen 1883 med Unge Mennesker, en samling noveller der i Berlingske Tidende fik en hård medfart; alene det ville have umuliggjort hans forbliven ved bladet. Han fortsatte med flere prøver på kleinkunst, men udgav så 1892 brevromanen Fra Rusaaret om et far- og søn-forhold og mellem 1893-95 de tre kærlighedsromaner Julies Dagbog, Maria og Guds Fred der gjorde ham til en af tidens mest læste forfattere som behagede ved sin stil men forargede ved sit livssyn og sin – set med nutidens øjne – beskedne vovethed. I forfatterskabet blev der en pause da Peter Nansen nytåret 1896 forlod Politiken for på opfordring af Jacob Hegel at blive litterær leder af Gyldendal. Hurtigt rykkede han forlaget op af den stagnation der fulgte efter den første Hegels død, imødegik med dygtighed den konkurrence der truede med at fratage det dets førsteplads på det danske bogmarked og vedligeholdt dets tiltrækningskraft over for norske forfattere. Hans forlagsmæssige hovedmodstander, Ernst Bojesen, var ham klart overlegen med hensyn til idérigdom og markedsføring, til gengæld havde Peter Nansen større litterær indfølingsevne end Bojesen og overgik ham som forretningsmand i den store stil. Allerede i tiltrædelsesåret gennemførte han at Gyldendal købte guldalderforlaget C.A. Reitzel, fra 1893 ejet af George C. Grøn (1864-1923) der, skønt millionærsøn, var kørt fast. 1901 fulgte købet af Jydsk Forlags-Forretning i Århus og 1903 Peter Nansens største bedrift: sammenslutningen af Det nordiske Forlag og Gyldendal til Aktieselskabet Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag der fik en aktiekapital på 2,4 mio. kr., et for et forlag dengang helt enestående beløb. Selskabets ledende direktører blev Nansen og Bojesen, formelt ligestillede, men Peter Nansen tydeligt førstedirektøren. 1906 købtes det norske Albert Cammermeyers Forlag (solgt igen 1915), 1909 Det Schubotheske Forlag, Danmarks ældste forlag og det eneste som efter 1903 foruden Gyldendal udgav lødig skønlitteratur. I bogbranchen talte konkurrenterne om trusten i Klareboderne. Mellem ham og familien Hegel kom det til et brud, og i foråret 1916 fratrådte han sin stilling. Bogen Mine 20 Aar i Gyldendal formede Peter Nansen som et lidenskabeligt opgør med familien Hegel der efter hans opfattelse ikke vurderede hans betydning for Gyldendal højt nok; heller ikke, mente han, havde Jacob og Julie Hegel vist sig som sande venner da det gjaldt. Bogen er skrevet i vrede og er ikke udelt behagelig at læse, men også en vred mand kan have ret i det væsentlige. - Gift 1. gang 1887 med skuespiller Louise Brock (1864-1900). Ægteskabet opløst. Gift 2. gang 1896 med Betty Müller, senere kendt som Betty Nansen (1873-1943). Ægteskabet opløst. (Dansk Biografisk Leksikon).


Forretninger