Til forsiden
Udskriv siden


Bierberg, Ernst Heinrich Christian

(6.2.1856-1928) som søn af oberstløjtnant Bierberg. Han kom i lære hos C.A. Reitzel 1872 og var derefter medhjælper samme sted. Da Georg C. Grøn i 1893 overtog Reitzels Forlag, fulgte Bierberg med. Det gjorde han også da Grøn nogle år senere solgte forlaget til Gyldendalske Boghandel. I 1905 overtog han sammen med Michael H. Jensen Karl Schønbergs Forlag og drev det under navnet, Det Schønbergske Forlag. – Bierberg var inspektør på Boghandlerfagskolen fra dens start i 1901 til 1925. (C. Corneliussen (red.) Boghandlermedhjælperen, 1900 + Bogormen februar 1925).


Forretninger

Foreninger