Til forsiden
Udskriv siden


Soldenfeldt, Joseph

(26.1.1806-14.2.1891) søn af boghandler Abraham Soldin og Rose Wallich. Døbt med navnet Soldenfeldt 29.4.1820. Student 1822 og cand. jur. 1827. Efter studierne blev han ansat i centraladministrationen. Fuldmægtig 1841 og samme år kontorchef i Brandforsikringskontoret. 1859 tog han på grund af svækket syn sin afsked med titel af etatsråd. - Han arvede sammen med sin bror, Ferdinand Vilhelm Soldenfeldt, faderens boghandel og forlag som blev videreført under brorens navn. Firmaet indbefattede også et forlag med betydelige udgivelser på skolebogsområdet og med eneret til at forhandle Skudsmålsbogen, som gjorde de to brødre rige. Efter sin pensionering hjalp han sin bror i boghandelen. De to brødre var begge ugifte og levede et sparsomligt liv. Deres samlede formue var på 1,75 millioner kr. og de testamenterede pengene til en stiftelse for værdig trængende aldrende lærerinder, husjomfruer, syjomfruer og andre fruentimmer i andre stillinger. Stiftelsen blev bestyret af Københavns Kommune og blev opført mellem Sortedamsdosseringen og Ryesgade på Østerbro i København. (Ove Tryde:Danske Boghandlerbiografier, 1947 + Dydens løn - Soldenfeldts Stiftelse 1894-1994, 1994).


Forretninger