Til forsiden
Udskriv siden


Jacobsen, Hans Nicolai

(4.5.1832-17.6.1919) født i Thorshavn, søn af jordbruger Jacob Niclassen og Sigga Hansdatter. – Blev af forvalteren ved Den kongelige færøske Handel, amtmand Dahlerup, opfordret til at rejse til Danmark for at lære bogbinderi hos kgl. hofbogbinder Ursin i København. Etablerede sig 1854 som bogbinder på Tinganes i Thorshavn og 29.7.1865 som boghandler, hvor han også havde forlag og solgte papirvarer og tapeter. – Var kirkeværge, medlem af valgforstanderselskabet for Sydstrømø Præstegjæld, medlem af bestyrelsen for Thorshavn Totalafholdsforening og i mange år medlem af Thorshavn Almueskole og Realskole. Han var også optaget af den færøske sprogsag og medinitiativtager til et stort møde i Thorshavn i 1888, hvor bevarelsen af det færøske sprog og de færøske traditioner blev diskuteret, og som anses for begyndelsen på Færøernes nationale bevægelse. – Gift 17.10.1852 med Johanne Marie Hansdatter (1.1.1817 - 26.6.1899) født i Sand på Sandø, datter af kongsbonde Hans Johannesen og Anna Mikkelsdatter, død i Thorshavn. Deres søn Jacob Jacobsen (1864-19189) var en kendt filolog, dr. phil, og især kendt for sit arbejde med at redde, hvad der var tilbage af nordisk sprog på Shetlandsøerne. En gade i Thorshavn er opkaldt efter ham. Deres datter Sigrid Jacobsen blev boghandler efter sin far og sin mand. (Dolleris III).


Forretninger