Til forsiden
Udskriv siden


Ditlevsen, Knud H.

(22.5.1924-17.9.2013) stammer fra Aalborg. Efter studentereksamen gik han 1.10.1943 i forlagslære på det københavnske forlag Athenæum, der især udmærkede sig ved udsendelse af oversat kvalitetslitteratur, og som spillede en vigtig rolle under besættelsen. Her var han til udgangen af 1946 efterfulgt af et lille årstid hos Arnold Busck Boghandel/Nyt Nordisk Forlag. 1.december 1947 blev han redaktionssekretær på branchebladet Det danske Bogmarked, hvor Bo Bramsen på det tidspunkt netop var blevet redaktør, og efter halvandet år her blev han reklamechef på Westermanns Forlag. Sommeren 1950 rejste han på studietur til England og blev ved hjemkomsten, 1.9.1950, fuldmægtig på J.H. Schultz Forlag, maj 1956 redaktør af Det Danske Bogmarked. Han kom senere til Munksgaard, hvor han i en central rolle beskæftigede sig med studie- og lærebøger, og han afsluttede karrieren som redaktionschef på Gyldendal i forlagets lærebogsafdeling. Som 65-årig i 1989 gik han på pension og stiftede ved samme lejlighed Senior Forlags Klubben, der tilbyder bog- og kulturrelevante arrangementer til branchens tidligere ansatte.

I sine unge dage var Knud H. Ditlevsen også fagligt aktiv. Han var medlem af BMFs bestyrelse 1947-50 og redaktør af BMFs medlemsblad Bogormen 1949- 50.

Knud H. Ditlevsen har i mange år interesseret sig for bogbranchens historie, og i forbindelse med sin 70-års fødselsdag i 1994 beklagede han i en artikel i Bogmarkedet (19/20, 16.5.1994), at ingen – siden Aleks Frølands tid – havde beskæftiget sig med dansk forlagshistorie og fremhævede samtidig det gode initiativ, der på boghandlerside var taget med etableringen af Den gamle Boglade i Den gamle By i Århus. Han opfordrer i artiklen til etablering af “et selskab for dansk forlagshistorie”, for som han skriver “ingen plante gror uden rødder”. Han har dog ikke store forventninger til, at det skal lykkes, for når han, som han skriver, har talt om det med yngre forlagsfolk, lyder svaret, at det er fremtiden, det gælder, mens de ældre synes, det er en god idé; de har bare ikke tid. Da Dolleris-projektet gik i gang, var det derfor naturligt for ham at deltage i arbejdet, men han savner stadig et lignende initiativ på forlagssiden.


Foreninger