Til forsiden
Udskriv siden


Rink, Pia

(f.30.5.1944) kom ind i bogbranchen i 1976, som tekstforfatter og pressesekretær i Gyldendals Presse- og Reklameafdeling. Det blev til 11 spændende og lærerige år efterfugt af andre 11 år som redaktør af bogbranchens fagblad Det danske Bogmarked eller Bogmarkedet, som det kom til at hedde. I 1998 måtte hun trække sig af helbredsmæssige årsager, men fortsatte en freelance tilknytning til bladet i flere år. Arbejdet på Bogmarkedet var medvirkende årsag til hendes interesse for hele branchen og dermed også for dens historie, så da Anna Grete Schlanbusch i 1995 spurgte, om Bogmarkedets redaktion stadig havde Viggo Madsens boghandlerbiografier fra 1919-47 liggende og luftede muligheden for at videreføre projektet med at registrere alle Danmarks boghandlere, som Andreas Dolleris havde påbegyndt i 1893, og som dækkede perioden helt tilbage fra slutningen af 1700-tallet, var hun klart med på ideen. “Det kunne vi da hurtigt klare” Da arbejdet gik i gang, blev det Pia Rinks opgave at skrive og redigere materialet fra de forskellige kilder sammen, men at det var en opgave, “vi hurtigt kunne klare” måtte hun 11 år og lidt over 1000 A4 sider senere konstatere, at det var det ikke. Og komplet bliver “Dolleris-projektet” aldrig. Det er, hvad englænderne vist kalder “a work in progress”, men meget er nået, og materialet er fuldt af spændende personal- og erhvervshistorier. “Historie” er det også, ikke bare boghandlerhistorie, også Danmarkshistorie. (Egne oplkysninger 2011).


Foreninger