Til forsiden
Udskriv siden


Schlanbusch, Anna Grete

Anna Grete Schlanbusch var en kendt og meget energisk del af den danske bogbranche gennem mange år, især husket fra de 30 år, hun var chef for Dansk Bogtjeneste med kontor i Store Kannikestræde i København, branchens nu hedengangne fælles markedsføringskontor, der bl.a. udgav bogkataloger til jul og bogudsalg. Mest stolt var hun dog selv over to ting, hun først tog fat på efter pensioneringen i 1982: Etableringen af hædersprisen Frøland-legatet (opkaldt efter Gyldendals mangeårige pressechef, Aleks. Frøland, hvis interesse for branchen var legendarisk), og som gives til en person i branchen, der har ydet en ekstra indsats. Og så etableringen af “Den gamle boglade” i købstadsmuseet Den gamle By i Århus. Begge dele karakteristiske for hendes store omsorg og interesse for hele branchen. I sine yngre år var hun også fagligt aktiv i Den danske Boghandlermedhjælperforening (BMF) og redaktør af foreningens blad, Bogormen.

Anna Grete blev født i København i 25. november 1915 og voksede op på Nørrebro, og det var i barndommens boghandel, Andreas Krøyer, Nørrebrogade 18, hendes interesse for bøgernes verden blev vakt. Hun ville være noget med bøger, og fik det råd (fra Axel Sandal på C.A. Reitzel), at så måtte hun hellere tage studentereksamen. Det fik hun så lov til, skønt hendes forældre havde dårligt råd.
Som 20-årig i 1935 kom hun på Hirschsprungs Forlag, der var pioner inden for de store kulturhistoriske værker. Efter tre år her tog hun til Stockholm, hvor hun arbejdede tre år på forlaget Natur og Kutur, derfra tilbage til Hirschsprung, som hun delvist ledede, mens Hirschsprung selv, der var jøde, måtte holde lav profil under besættelsen. Efter krigen rejste hun til Schweiz på et legat, indstiftet af Halfdan Jespersen, forlaget Jespersen & Pio. Hun arbejdede et år på kunstforlaget Skira i Geneve med mange interessante kunder, bl.a. maleren Picasso, senere i kædeboghandelen Naville. I 1949 blev hun redaktør på Politikens Forlag, men året efter “byttede hun gårde” med Peter Lindholt, der var leder af Dansk Bogtjeneste, hvor hun som nævnt skulle få sit virke gennem de næste 30 år, og hvor hun fik lejlighed til at lære hele branchen at kende, boghandlere såvel som forlæggere.

Karakteristisk derfor også, at det skulle blive hende, der i 1997 tog initiativ til at forsøge at genopvække og videreføre Andreas Dolleris´ og Viggo Madsens gamle boghandlerstat.
Desværre døde Anna Grete midt i arbejdet, i marts 2009. Hun var da 91 år.


Forretninger

Foreninger