Til forsiden
Udskriv siden


Frimodt, Emil Hornemann

(f.12.7.1893) søn af Johan Frimodt, tog efter studentereksamen fra Efterslægtselskabets skole og filosofikum afgangseksamen fra Kornetskolen 1916 som nr. 1 og udnævntes til løjtnant. I boghandlerlære hos Jul. Gjellerup og medhjælper i farens forretning, hvor han 1918 blev optaget som associé. Studieophold i Paris 1920. – Bestred som sin far en række tillidshverv inden for branchen: Formand for Den danske Forlæggerforening (som Den danske Boghandlerforening nu meget passende hed) og Boghandlerrådet 1941-48, Forlæggerforeningens delegeret i Det nordiske Forlæggerråd1942-53 og Union int. des Editeurs fra 1942, medlem af Comité Executif fra 1953, formand for De danske Boghandleres Hjælpekasse 1957-65. – Har skrevet »In Praise of Scottish Scenery« (København, 1913) og »Du skønne land – skitser fra Slesvig« (København, 1919) – Gift 16.11.1918 med Anne Cathrine ‘Titte’ Winther ( f. 20.12.1896 i Holbæk) datter af sparekassebestyrer Henrik Winther og Johanne Kruhöffer. (Dolleris IV + DBKs Matr. 1956).


Forretninger

Foreninger