Til forsiden
Udskriv siden


Staxen, Holger

(7.2.1923-2009) var ud af en kendt boghandlerfamilie i Hårlev med tre sønner, der alle blev boghandlere. Forældrene var Julie og Werner Staxen og brødrene Børge Staxen, Fakse, og Jens Erik Staxen, der overtog farens forretning i Hårlev. – Holger Staxen kom efter præliminæreksamen fra Karise Kost- og Realskole i 1939 i lære hos Carl Andersen, Vesterport i København. Fra 1943 var han medhjælper i sin fars forretning ind til militærtjenesten, der varede næsten to år, men så blev han også hjemsendt som sekondløjtnant efter at have fulgt kornetskolen 1945-46. Vendte 11.5.1947 tilbage til Carl Andersen som medhjælper og fortsatte efter dennes død i 1962 som forretningsfører. Etablerede 11.8.1970 Greve Boghandel, som fra 1977 videreførtes af hans kone Tove Staxen, mens han åbnede Hundige Boghandel. (Egne oplysninger, 2003).


Forretninger