Til forsiden
Udskriv siden


Hartmann, Johan Ludvig

15.10.1835 - 22.3.1888) søn af snedkermester og gårdejer Carl Frederik Hartmann, Hjørring, og Vilhelmine F. Bøttner. Udlært inden for manufaktur. – Deltog i krigen i 1864. Medlem af Middelfart byråd og havde flere andre lokale tillidshverv. – Overtog E. Rye’s Boghandel i Middelfart, som han drev til 1.1.1877, hvor han overdrog den til sin svoger L.T. Gimbel og selv overtog Vilh. Hansens Boghandel i København. Udtrådte allerede efter et par år og blev sælger for Drewsen & Sønners Papirfabrik. – Gift 4.10.1861 med Christiane Gimbel (1836 - 91) fra Fredericia, hvor hendes far var toldkontrollør. – En lillebror, Martin Emil Hartmann, blev udlært hos ham og drev en boghandel i Nørresundby, som hans søn Victor Hartmann overtog (senere Knud Engsig). (Dolleris I).


Forretninger