Til forsiden
Udskriv siden


Hestbek, Thorvald Christian

 

(f.9.8.1870) født i Simested, søn af lærer Christen Hestbek og Sophie Amalie Halle. – Efter præliminæreksamen og handelseksamen fra Grüners Handelsakademi udlært hos Aug. Nielsen, Middelfart 1886-90. Medhjælper i papirfirma Engelsen & Schrøder 1891, C. Ferslew & Co. 1892-94, C. Hougaard, Viborg 1893-96 og hos Georg Schultz, Aalborg 1896-99. Herefter etablerede han sig i Fredericia. – Efter at have overdraget forretningen til sin halvfætter nedsatte han sig som handelsagent i København. – Gift med Emma Kirstine Pedersen (f. 25.6.1873) født i Randers, datter af stabssergent, krigs assessor Anders Pedersen og Ane Marie Kirstine Andersen. (Dolleris III).


Forretninger