Til forsiden
Udskriv siden


Hansen, Georg Vilhelm

(f.24.7.1852) søn af fabrikant Adolph Emil Hansen og Juliane Charlotte Buch. Lærling og medhjælper hos August Bang 1866-75. – Efter afståelse af boghandelen privatsekretær og regnskabsfører hos kammerherre N.F.B. de Sehested, stamhuset Broholm, 1882-91 bogholder og forlagsekspeditør hos Magnus A. Schultz, Aalborg og kommunebogholder og senere bibliotekar i Aalborg. – Stiftede 1885 Aalborg Roklub i hvis bestyrelse han sad i 15 år. Forfattede og udgav større historisk-statistiske arbejder og skrev en mængde sange og kantater til offentlige lejligheder samt bladartikler. – Gift 1. gang 16.12.1884 med Hilma Almblad (11.10.1853 - 9.6.1900) født i Malmbäck, Jönköping Len i Sverige, datter af præst Erik Almblad og Eva Theorin. – Gift 2. gang med Amalie Gabriel Jensen (f. 18.11.1865) datter af Kgl. Forrider hos enkedronning Caroline Amalie, Gabriel Jensen og Ane Cathrine Olsen. (Dolleris I).


Forretninger