Til forsiden
Udskriv siden


Ferslew, Jens Chr.

(3.3.1836 - 6.7.1910) var bladudgiver, forlægger, bogtrykker m.m., men ikke boghandler, hvorfor han egentlig ikke hører hjemme i denne fortegnelse. Men han nævnes ofte i boghandlersammenhæng, fordi mange boghandlere arbejdede i kortere eller længere tid hos ham. – Han var søn af hofgravør Martinus William Ferslew og Lassenia Meyer (hun af en kendt aalborgensisk blikkenslagerfamilie). Faren anlagde i 1842 sammen med bog- og kunsthandler m.m. H.J. Bing et lithografisk Etablissement, Bing & Ferslew, der snart udvidedes med et skriftstøberi. Ferslew senior døde 1852, men virksomheden kørte videre indtil 1857, hvor den unge Ferslew, 21 år gammel, overtog den. Han havde allerede året før indført den første lithografiske hurtigpresse i Danmark; den var dampdreven. Han etablere desuden et bogbinderi og i 1863 et bogtrykkeri. Og fra da af satsede han på avisudgivelse, kendt som "de ferslewske blade" (styret fra adressen Ved Stranden 18, det tidl. Royal Hotel): Dagstelegrafen1864-91, Aftenposten fra 1873, Nationaltidende fra 1876 og de senere (1889 og 1892) tilkøbte: Dagens Nyheder og Dagbladet. – Anlagde 1880 en papirfabrik på Frederiksberg, 1890 en cellulosefabrik ved Kattingeværk, Centraltrykkeriet på Christianshavn og forlaget C. Ferslew & Co (St. Kongensgade 24) i samarbejde med lithograf Philip Behrendt; de udgav dels tidsskrifter, dels kalendere m.fl. artikler til kontorbrug. – C. Ferslew giftede sig 5.11.1858 med Anna Lindholm (12.9.1837 - 24.10.1904) datter af byfogedfuldmægtig i Nykøbing F Peter Abel Lindholm og Carlomine Høyer. – Deres søn C. Ferslew videreførte aktiviteterne og udnævntes 1.9.1910 til Kgl. Hof-Bog- og Stentrykker. (Illustreret Tidende. 17.7.1910 + Dansk Biografisk Leksikon. + Dolleris I m.m.).


Forretninger