Til forsiden
Udskriv siden


Nielsen, Niels Valdemar

(10.5.1844-12.2.1902) født i Stege, søn af skomagermester Niels Peter Nielsen og Marie Hansdatter – Tog dansk juridisk eksamen og etablerede sig derefter som boghandler i Faxe 1.11.1869. Var også forlægger og redigerede og udgav bl.a. 3 årgange af Danmark. Ugeblad for underholdende og belærende Læsning (1877-79). – Efter 9 år overdrog han boghandelen til Tingleff og fik bestalling som underretssagfører i København, hvor han døde. – Gift 14.6.1871 med Emilie Esther Augusta Klaumann (16.3.1840 - 15.2.1936) født i Fakse, datter af forvalter Hans Laurits Klaumann og Hanne Grum. Hun døde på Frederiksberg i en tilsyneladende meget høj alder. – Sønnen Hans Holger Nielsen (f. 13.11.1877) blev udlært hos Andr. Fred. Høst & Søn, København 1894-98. (Dolleris + H. Hjorth-Nielsen: Danske Sagførere 1869-1919, side 290).


Forretninger