Til forsiden
Udskriv siden


Falck, Jens Christian

(15.5.1790 - 4.2.1856) søn af billedhugger i Marinen, Andreas Nielsen Falck. Uddannet bogbinder, fik 1812 bestalling fra Danske Kancelli til at handle med "alle slags bøger". – Valgtes til oldermand for Bogbinderlauget 20.7.1836 og igen 13.7.1838. Var desuden borgerrepræsentant i nogle år. – Gift 1. gang med Inger Kirstine Pedersen (d. 1820) – Gift 2. gang 30.7.1822 i Lyngby med Juliane Sophie Hansen (18.6.1797 - 1.11.1863). Hendes far var ansat i Kancelliet. Hun fortsatte forretningen efter sin mands død. Efter hendes død blev den overtaget af sønnen Jacob Anton Falck. – J.C. Falck havde også en søn fra 1. ægteskab, Hans Peter Falck ( d. 1869). Han var sognepræst i Vindinge på Fyn og oversatte en del af de kristelige skrifter, som faren udgav. (Dolleris II + III + Dansk Kancelli).


Forretninger