Til forsiden
Udskriv siden


Widkjær, Th.

(21.7.1891-1959) Han var ikke udlært boghandler, men anførte, da han søgte om samhandelsberettigelse, at han "har været forhandler for Rasmus Hansens Boghandel i Odense siden jeg den 10. august 1920 købte forretningen. Der var det foregående år en omsætning på ca. 16.000 kr. I året 1945 var den samlede omsætning på ca. 105.000, heraf bøger ca. 30.000 (5.000 skolebøger). Først fik han afslag, hvilket han ikke accepterede, og senere ændredes det. Som argument vedlagde han planer for en større udvidelse. Også bydelen var under udvidelse, skrev han, "100 lejligheder er under opførelse". – Ved hans død søgte hans enke om at videreføre boghandelen og fik tilsagn om ja, men opgav alligevel efter at have diskuteret det med sine to børn, en boghandleruddannet søn, der havde været i USA, og en datter. (Arkiv).


Forretninger